Voetpraktijk Lien

Gespecialiseerde medische voetverzorging

Veilige voetzorg bij risicopatiënten

Reuma – en diabetisch patiënten horen bij de risicogroep en hebben er baat bij hun voeten regelmatig te laten screenen om ernstige complicaties te voorkomen.

Het doel van professionele voetzorg is de voetproblemen als gevolg van diabetes en/of reuma in een vroeg stadium op te sporen, infectie, inmobiliteit en amputaties te voorkomen.

Ook mensen die oncologisch in behandeling zijn (of geweest zijn) kunnen (soms ernstige) problemen krijgen met huid en nagels.  Als kankerpatiënt kan u voor een aangepaste, veilige voetzorg terecht bij een daarvoor opgeleide Oncologisch Voetverzorger.
Een kanker behandeling kan allerlei, vaak ernstige, bijwerkingen met zich meebrengen. Een Oncologisch Voetverzorger is in staat voeten adequaat te screenen, bijwerkingen van kankerbehandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen (mits de situatie dat toelaat), bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam. Een Oncologisch Voetverzorger kan ook preventieve maatregelen nemen zodat eventuele klachten voorkomen kunnen worden.

Het doel van de specialisatie oncologische voetzorg is

  • de patiënten kennis geven van de mogelijke voetproblemen als gevolg van een kankerbehandeling.
  • de mogelijke consequenties van een non-safe voetverzorging verduidelijken.
  • een veilige en doelgerichte voetverzorging garanderen.
  • screening om mogelijke complicaties te voorkomen of tijdig te behandelen.
  • de voeten van kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden.

Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënt ondersteund.

Kankerbehandelingen kunnen jaren nadien nog bijwerkingen met zich meebrengen.

Bent u actief in behandeling, dan is het van groot belang dit aan de Oncologisch Voetverzorger te laten weten bij het maken van uw eerste afspraak.

Een Oncologisch Voetverzorger zet voetzorgtrajecten bij kankerpatiënten alleen in, na toestemming en in overleg met, de behandelende arts.

Een interdisciplinaire samenwerking zorgt ervoor dat patiënten vlot kunnen worden doorverwezen, een must om de best mogelijke zorg voor de patiënt te realiseren.

Ik geef ook lezingen aan lotgenoten groepen, presentaties op congressen en symposia over “Voetzorg bij risicopatiënten”.

Hoe kan ik problemen voorkomen. – Wat zijn de mogelijke bijwerkingen en hoe behandelen we die. – Hoe herkennen we de eerste symptomen bij de verschillende aandoeningen. – Waarom/wanneer patiënten onder risicopatiënten vallen bij de voetzorgverlener.- ….