Een afspraak kunt u telefonisch maken op het nummer 0497 40 25 04.
Als ik de telefoon niet aan kan nemen omdat ik met een behandeling bezig ben, staat de voicemail altijd aan. Spreek deze gerust in en vermeld daarbij duidelijk uw naam en telefoonnummer, ik zal u zo spoedig mogelijk terugbellen.
Daar onze wachttijden soms hoog op lopen en bijgevolg het mogelijk is dat u enkele weken moet wachten, vragen wij om tijdig uw afspraak te maken.

Een eerste consultatie
Bij het eerste consult maken we de patiëntenkaart aan.
Hiervoor hebben wij nodig:
Uw identiteitskaart.
Eventueel verwijsbrief.
Eventueel informatie over medicatiegebruik.

Als u een afspraak wilt wijzigen of annuleren kan dit enkel telefonisch. Zou u zo vriendelijk willen zijn dit tenminste 24 uur van te voren door te geven, zodat ik nog iemand anders kan inplannen?
Wanneer u niet op de gemaakte afspraak komt of te laat de afspraak annuleert, behoud ik mij in uitzonderingsgevallen het recht om de kosten van de verloren tijd in rekening te brengen.

Betaling
*Contante betaling
*QRcode/Payconiq App 

images-86